KSIĄŻKA JAKIEJ NIE MA I NIE BYŁO „Łódź na wodach dziejów. Biografia miasta.”

Dzieje Łodzi, choć bardzo ciekawe i odmienne od dziejów innych dużych miast, nie są całościowo zebrane i opracowane w jednej książce. Współcześnie wydawane są tylko wybrane fragmenty historii Łodzi, czy dzieje poszczególnych rodzin fabrykanckich.

Pozycja „Łódź na wodach dziejów. Biografia miasta” będzie uzupełniała rynek o tak ważne i ciekawe wydawnictwo. Już możemy powiedzieć, co się w niej znajdzie. Oto spis treści:

  1. Cisza przed burzą. Łódź rolnicza od swych początków do 1815 roku
  2. Ziemia obiecana. Czas największego rozwoju miasta 1815-1914
  3. Koniec pięknej epoki. I wojna światowa i okupacja 1914-1918
  4. Trudna niepodległość. Łódź w latach 1918-1939
  5. Koniec ziemi obiecanej. II wojna światowa i okupacja niemiecka 1939-1945
  6. Nowe porządki. Początki „władzy ludowej” w Łodzi i organizacja życia 1945-1952
  7. Czerwone miasto? Łódź w okresie PRL-u 1952-1989
  8. Zakończenie.

Wydanie książki jest dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.